NIEUWE OPZET HST

Vanuit het NHV is ons medegedeeld dat de structuur rondom het ontwikkelen van talenten gewijzigd wordt. De RTC’s (Regionaal Trainings Centra) worden opgeheven. Dit betekent het een en ander voor de nationale handbalscholen.

Na goed overleg is besloten om met HandbalSchool Twente door te gaan als handbalschool met een Toplijn. Binnen deze Toplijn is veel ruimte voor de breedtesport maar er komt ook meer ruimte voor toptalenten. Dit vergt het een en ander van zowel de talenten, het bestuur als de trainers. Er zal door de geselecteerde toptalenten op vier ochtenden in de week getraind moeten worden, waaronder 2 krachttrainingen. Deze wijziging zal in het seizoen 2021 – 2022 voorzichtig doorgevoerd worden.

Na de herfstvakantie van 2021 zal er al op 2 ochtenden getraind worden door de toptalenten (1x kracht en 1x bal). De betreffende ouders/verzorgers van de talenten die dit aangaan, zullen vroegtijdig geïnformeerd worden. Voor meer informatie over de wijzigingen verwijzen wij graag naar: De weg van het NHV talent.

WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR JOU!
Bij HST trainen talenten onder
deskundige begeleiding aan hun sportieve, persoonlijke, maatschappelijke en professionele ontwikkeling.