NIEUWS

01 jul 2017
handbalschool twente

Aanvraag Belofte Status

1 juli 2017 • Deelnemers bij Handbalscholen kunnen een LOOT-status aanvragen voor studie op een Topsporttalentschool. Zit een talent niet op een Topsporttalentschool, dan heeft de registratie van een status geen zin: andere onderwijsorganisaties kunnen hier niet veel mee. Een talent heeft een status nodig voor faciliteiten m.b.t. het onderwijs. Dus o.a. trainen rond of onder schooltijden, waarbij aanpassingen in het lesrooster noodzakelijk zijn. Talenten die alleen bij een handbalschool op zaterdag trainen hoeven geen status aan te vragen: voor deze trainingen zijn geen onderwijsfaciliteiten nodig. LEES MEER.

handbalschool2017