NIEUWS

25 mrt 2020

Door COVID-19 vervroegd einde seizoen HST

Beste Handbalsters / Handballers / Ouders-verzorgers,

Zoals in geheel Nederland zullen ook wij als HandbalSchool Twente het einde van dit seizoen op een veel te vroeg moment moeten accepteren. De zorg voor onszelf en de zorg voor allen die ons dierbaar zijn gaat boven alles.

Als bestuur zullen we ons voortdurend beraden over de te nemen vervolgstappen, maar er rest ons niets anders dan iedereen binnen ‘onze’ handbalwereld in kennis te stellen van deze noodzakelijke stappen. Via onze site zullen we ook de nodige informatie verstrekken en mochten er nog vragen of opmerkingen zijn, dan horen we die graag en zullen zeker reageren, vanuit welke portefeuille dan ook.

Het afsluiten van een handbaljaar op deze wijze is onbevredigend, maar het is niet anders. We hebben geen keus. Hoe we het nieuwe seizoen ingaan is pas met enige zekerheid te zeggen, na de vanuit de regering aangegeven periode tot 1 juni 2020. Namens het bestuur van HandbalSchool Twente willen wij iedereen enorm bedanken voor de inzet van het afgelopen seizoen. Graag zien we jullie weer in het nieuwe seizoen. Zorg goed voor elkaar!

Handbalsters, handballers, ouders, verzorgers, trainers, begeleiders en collega bestuurders…… DANKJEWEL!

 

Henk Krusse • voorzitter
Namens het Bestuur van de Stichting HandbalSchool Twente

handbalschool2017